Gradsko vijeće Trogira: jednako će se sufinancirati svi vrtići na području grada

Konačno se kreće u obnovu ceste od malog mosta do granice sa Segetom, to je jedan od krucijalnih projekata koji će biti dovršeni sljedeće godine

Održana je deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira na kojoj je izglasano svih 11 točaka dnevnog reda. Među najvažnijima svakako je ona o sufinanciranju dječjih vrtića, zbog koje je i sama sjednica održana u ovom terminu kako bi odluka stupila na snagu uoči početka jesenskog rada vrtića. Prema ovoj odluci, Grad Trogir sufinancirat će sve vrtiće na području Trogira, u jednakom postotku kao što je do sada sufinancirao vrtiće koji su u nadležnosti ustanove „Dječji vrtić Trogir“.

„Donijeli smo ovu odluku sada s obzirom na skori početak rada dječjeg vrtića na nasipu Brigi kojim upravlja Splitsko-makarska nadbiskupija i koji ćemo sufinancirati pod jednakim uvjetima kao i sve gradske vrtiće. Iako su mnogi bili skeptični, iako su nam prigovarali da opstruiramo njegovo otvaranje i rad, ovime smo pokazali da su nam interesi djece na prvom mjestu i da želimo da djeca imaju što kvalitetniji predškolski odgoj te da budžeti svih roditelja budu na jednak način pomognuti. Ovo je jako bitna odluka i ponosan sam što smo sada jedan od rijetkih gradova koji će imati čak i mali višak vrtićkih kapaciteta, nakon što s radom započne vrtić na Brigima. Ovako dodatno podižemo standard predškolskog odgoja i obrazovanja, a naš je već nekoliko godina veći od hrvatskog prosjeka“, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Među drugim usvojenim odlukama jedna od važnijih je i ona o sufinanciranju rekonstrukcije zapadnog ulaza u grad.

„Nakon što je projekt duže bio u pripremi, konačno se kreće u obnovu ceste od malog mosta do granice sa Segetom. Radi se o projektu ŽUC-a, a danas smo izglasali točku o sufinanciranju tog projekta te će Grad izdvojiti nekih tri milijuna kuna za uređenje nogostupa, javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Ovo je posljednji korak prije raspisivanja javne nabave, a u razgovoru sa ŽUC-om rečeno je kako će se ona raspisati kroz nekih 15 dana, tako da bismo u roku od mjesec-mjesec i pol dana mogli imati izvođača radova. To je jedan od krucijalnih projekata koji će se realizirati u narednoj godini“, rekao je gradonačelnik.

Na aktualnom satu vijećnici su imali niz pitanja, među kojima je i ono vijećnika Tonija Barade o mogućnosti povoljnijih karata za umirovljenike koji putuju na relaciji Trogir – Split, kao i o fazi projekta proširenja ceste Dr. Ante Starčevića o čemu se interesirala vijećnica Anka Zelalija.

„Drago mi je da su vijećnici aktivni i da daju dobre prijedloge, da je sve proteklo u mirnom tonu te da imamo konstruktivne rasprave. Razmotrit ćemo što možemo poduzeti kako bismo ublažili cijenu autobusnih karata pa ćemo izvijestiti vijećnika. Što se tiče proširenja ceste Ante Starčevića, o tome se priča već 25 godina, a mi smo konačno u proteklom razdoblju pokrenuli projekt, ishodili lokacijsku dozvolu, izvršili parcelaciju i ugovorili ishođenje građevinske dozvole. U međuvremenu rješavamo imovinsko-pravne odnose, što ide sporije nego što bismo željeli, ali važno je projekte pokrenuti i raditi na njima kako bismo u konačnici došli do realizacije. U prvoj fazi krenut ćemo od spojne ceste prema groblju. Nadam se da ćemo do 1. svibnja sljedeće godine imati riješene imovinsko-pravne odnose i da ćemo moći pokrenuti radove iza sezone. To je krucijalna cesta, žila kucavica grada i mnogi građani je koriste. Proglasili smo je jednosmjernom privremeno, snalazimo se kako možemo, a u međuvremenu radimo projekte temeljito, po pravilima struke, a ne da nam se dogodi kao u prošlosti da zagrabimo projekte za koje nismo spremni“, naglasio je gradonačelnik Ante Bilić.

Novi vijećnik Ivan Šustić, koji je u vijeće ušao umjesto Ante Škrobice, zanimao se za status i planove oko tržnice.

„Svjesni smo svi stanja tržnice, Solina i cijelog tog dijela uključujući i autobusni kolodvor. To je problem koji traje više desetljeća i ne može se brzo riješiti. Radi se o najvažnijem pojasu u gradu i sigurno nećemo njegovoj obnovi pristupiti stihijski  nego sustavno i najkvalitetnije moguće. Već prije dvije godine pripremili smo konzervatorsku podlogu i program arhitektonsko-urbanističkog natječaja s FGAG-om. To su složeni projekti koje želimo riješiti cjelovito i kvalitetno, a ne paušalno pokrpati. U međuvremenu se dogodila korona, nismo bili sigurni hoćemo li to moći pratiti financijski i malo smo ga odgodili, ali cilj nam je na jesen pokrenuti projekt i krenuti u izradu rješenja. Sigurno će to biti jako složen projekt, ali bitno je da je od početka na zdravim nogama i nakon toga ćemo sigurno moći realizirati“, zaključio je gradonačelnik.