Gradsko oko

Grad Trogir uskoro će započeti s upotrebom mobilne aplikacije Gradsko oko. Aplikaciju je dosad implementiralo oko 60 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, a cilj je da se njome dodatno nadogradi dvosmjerna komunikacija između Grada i građana na temu komunalnih potreba.

Koncept je takav da građani kroz aplikaciju prijave komunalne, prometne i infrastrukturne nedostatke, kvarove i slično, te da ih se tim putem brže i učinkovitije rješava. Prijave raznih komunalnih nedostataka do sada su se slale putem više kanala – preko telefona, Facebooka, mailovima…, a cilj je da se u budućnosti objedine kroz ovu aplikaciju kako bi njihovo rješavanje bilo sistematizirano te kako bi nadležne službe na jednom mjestu imale uvid u sve prijave građana.

Za Gradsko oko bit će zadužen Upravni odjel za komunalno gospodarstvo koji će zaprimati i obrađivati prijave, a svaki prijavitelj će o statusu svog upita biti obaviješten putem poruke. Gradski odjel za komunalu na ovom će projektu usko surađivati s trogirskim Holdingom. Građani će u svakom trenutku, na vrlo jednostavan način, moći vidjeti u kojoj je fazi obrade njihova prijava, kao i postotak riješenih prijava. Potrebna je registracija svakog građanina jer nema anonimnih prijava.

Grad Trogir uskoro će obavijestiti građane o početku upotrebe aplikacije te će napraviti prezentaciju aplikacije te edukaciju kako koristiti aplikaciju.