Gradsko oko

Grad Trogir uskoro će započeti s upotrebom mobilne aplikacije Gradsko oko. Aplikaciju je dosad implementiralo oko 60 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, a cilj je da se njome dodatno nadogradi dvosmjerna komunikacija između Grada i građana na temu komunalnih potreba.

Od sredine rujna 2020. građanima Trogira dostupan je servis Gradsko oko putem kojeg mogu prijavljivati male komunalne, prometne i infrastrukturne kvarove i nedostatke kao što su, primjerice, oštećenja asfalta, klupa, prometnih znakova, sprava na dječjim igralištima i slično. Gradsko oko funkcionira kao aplikacija za mobilne uređaje i mogu je preuzeti korisnici svih mobilnih uređaja, a moguće je pristupiti i preko web stranice http://www.trogir.oko.hr/.

Korištenje Gradskog oka jednostavno je. Nakon preuzimanja i pokretanja aplikacije ili ulaska na web stranicu, slijedi jednostavna registracija, odabir grada te prijava kvara u samo nekoliko koraka – potrebno je učitati fotografiju kvara ili oštećenja, navesti lokaciju/adresu, unijeti kratki opis problema i podnijeti prijavu. Prijave preuzimaju djelatnici iz upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, a građani u maksimalnom roku od tjedan dana nakon prijave problema dobivaju povratne informacije. Namjera je da se većina prijavljenih problema i otkloni u tom roku ako je to tehnički i kadrovski moguće. Posebnost aplikacije je ta što građanin u svakom trenutku zna u kojoj fazi je obrada njegove prijave, tko ju je zaprimio te na e-mail dobiva obavijest kad je kvar otklonjen.  Gradsko oko nije moguće koristiti anonimno u cilju sprječavanja zloporaba.

U prvih mjesec dana zaprimljene su 142 prijave građana od kojih je više od stotinu riješeno.

Aplikaciju Gradsko oko na razini Hrvatske u ovom trenutku koristi desetak jedinica lokalne samouprave, pa je Trogir još jednom među prvim gradovima koji preuzimaju suvremena i kvalitetna rješenja u cilju unaprjeđenja rada gradske uprave, stanja infrastrukture i kvalitete života građana.

„Zahvalio bih Trogiranima što su od prvog dana aktivno počeli s korištenjem aplikacije. Kroz primjere nekolicine drugih gradova vidjeli smo da je Gradsko oko najbrži način za otklanjanje manjih nedostataka i odmah smo odlučili da će Trogir to imati. Željeli smo tako dodatno poboljšati komunikaciju s građanima i učiniti rad gradskih službi još efikasnijim. Pozivam građane da u što većem broju preuzmu ovu aplikaciju i koriste je što više kako bismo sanirali sve male komunalne nedostatke po gradu“, istaknuo je gradonačelnik Ante Bilić.

„To je još jedan od načina na koji uspješno dvosmjerno komuniciramo, a građani su svojom aktivnošću pokazali da nam vjeruju, sigurno i zato što smo do sada i kroz druge smart city prakse uspostavili kvalitetnu komunikaciju s njima i pokazali da smo tu u službi građana. Drago mi je da su gradske službe u kratkom roku riješile većinu prijava i da u konačnici imamo uredniji i funkcionalniji grad te zadovoljne građane. Kroz Gradsko oko rješavat ćemo sitnije nedostatke, a kroz „I tebe se pita!“ radit ćemo manje i srednje komunalne investicije, ali ključno je da su naši građani izravno uključeni u rad Gradske uprave i da sami biraju što žele da se radi i gdje da se troši javni novac“, rekao je gradonačelnik.

Gradsko oko

Gradsko oko

Gradsko oko Gradsko oko