Grad Trogir objavio je Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu

Vremenski rok za podnošenje prijava je od 29. rujna 2023. godine do 30. listopada 2023. godine.

GRAD TROGIR

objavio je

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu

 

Prijedlozi Programa / projekata u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu dostavljaju se putem pošte, e-maila: pisarnica@trogir.hr  ili osobno na niže navedenu adresu:

Grad Trogir
Put Mulina 2
21 220 Trogir

 ”Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu“

“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru ispunjavanja (formalnih) propisanih uvjeta Javnog poziva”

 

Vremenski rok za podnošenje prijava je od 29. rujna 2023. godine do 30. listopada 2023. godine.

Sve informacije o Javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2024. godinu, kao i potrebne obrasce možete pronaći na službenim web stranicama Grada Trogira www.trogir.hr  pod  kategorijom „Natječaji“.

Za sva pitanja možete se obratiti Savjetnici za društvene djelatnosti – Duški Guina i to putem e-maila duska.guina@trogir.hr.