Grad Trogir objavio Javni poziv za dostavom Izvješća za 2021. godinu

GRAD TROGIR

OBJAVIO JAVNI POZIV UDRUGAMA GRAĐANA I OSTALIM KORISNICIMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA GRADA TROGIRA U 2021. GODINI ZA DOSTAVOM FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pozivaju se Udruge građana i ostali korisnici proračunskih sredstava Grada Trogira u 2021. godini, na dostavu financijskih izvještaja o namjenskoj potrošnji proračunskih sredstava iz Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu.

Sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15) Izvještaji o namjenski utrošenim proračunskim sredstvima korisnici su dužni sastaviti na propisanom obrascu  PROR-POT.

Uz obrazac PROR-POT potrebno je dostaviti i Opisno izvješće s detaljnim obrazloženjem realizacije ostvarenog Programa u 2021. godini.

 Rok dostave traženih izvještaja je 01. ožujka 2022. godine.

 Navedenim korisnicima koji traženo Izvješće ne dostave u dolje navedenom roku obustaviti će se isplata sredstava iz Proračuna Grada Trogira za 2022. godinu

Za sve potrebne informacije zainteresirani se mogu obratiti putem e-maila duska.guina@trogir.hr

Javni poziv,  zajedno s propisanim obrascem PROR-POT možete pronaći na službenim stranicama grada Trogira  pod rubrikom  „Pozivi“