Grad Trogir objavio Javni poziv udrugama građana i ostalim korisnicima proračunskih sredstava Grada Trogira u 2023. godini za dostavom izvještaja za 2023. godinu

Pozivaju se udruge građana i ostali korisnici proračunskih sredstava Grada Trogira u 2023. godini na dostavu Izvještaja o namjenskoj potrošnji proračunskih sredstava iz proračuna Grada Trogira za 2023. godinu.

Sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15) izvještaji o namjenski utrošenim proračunskim sredstvima korisnici su dužni sastaviti na propisanom obrascu  PROR-POT.

Uz obrazac PROR-POT potrebno je dostaviti i opisno izvješće s detaljnim obrazloženjem realizacije ostvarenog programa u 2023. godini.

 Rok dostave traženih izvještaja je 1. ožujka 2024. godine. 

Za sve potrebne informacije zainteresirani se mogu obratiti Savjetnici za društvene djelatnosti – Duški Guina i to putem e-maila duska.guina@trogir.hr 

Javni poziv,  zajedno s propisanim obrascem PROR-POT, možete pronaći na službenim stranicama grada Trogira  pod rubrikom  „Pozivi“