Grad Trogir i ove godine financira radne materijale za osnovnoškolce

Grad Trogir i ove će godine svim učenicama i učenicima trogirskih osnovnih škola u cjelokupnom iznosu financirati sve radne materijale za školsku godinu 2021./22. To se odnosi na zbirke i radne bilježnice iz svih obveznih i izbornih predmeta (vjeronauk, strani jezik i informatika) te na kutiju za tehnički i likovne mape.

Grad će za tu namjenu ove godine izdvojiti 530.000 kuna iz proračuna. Učenike će njihovi udžbenici koje nabavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja te svi ostali radni materijali koje nabavlja Grad Trogir dočekati na klupama prvog dana škole.