Grad Trogir dio projekta COMPETENCE – unaprjeđenja kvalitete javnih usluga

Za djelatnike gradske uprave kreirat će se trening program kojim će steći dodatna znanja i vještine potrebne za kvalitetno pružanje javnih usluga

Projekt naziva COMEPTENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices provode gradovi Ujbuda (Mađarska) kao vodeći partner, Arad (Rumunjska), Kallithea (Grčka), Prag 6 (Češka), Trogir (Hrvatska) i agencija Apenhet AS (Norveška) – kao ekspertni partner, a danas je predstavljen djelatnicima gradske uprave Grada Trogira.

Cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete javnih usluga koje pružaju gradovi razvojem kompetencija djelatnika gradske uprave. U okviru projekta će se kroz edukacije provoditi implementacija komunikacijskih, interkulturalnih i vještina rješavanja problema zaposlenika gradskih uprava partnerskih gradova. Elementi projekta su analiza trenutnog stanja, razmjena iskustava gradova partnera, kreiranje kurikuluma i alata za edukaciju te provođenje treninga za službenike.

„Ovim projektom ćemo pridonijeti što učinkovitijem odnosu lokalne samouprave i građana, kvalitetnijoj međusobnoj komunikaciji i podizanju standarda u lokalnoj službi, a kako bi dodatno motivirali gradsku administraciju planiramo uspostaviti sustav vrednovanja rada“, kazao je na početku predstavljanja gradonačelnik Ante Bilić.

U prvoj fazi projekta provedena su istraživanja percepcije građana o gradskim službama i stavovima službenika o svom poslu. Rezultate je predstavio Joško Jarebić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, koji je istaknuo kako su usmjerenost na građane, ljubaznost i brzina rješavanja predmeta prepoznati kao najvažnija područja za napredak u odnosu službenika prema građana.

Javne službe nemaju obvezu usavršavanja tijekom svoje službe, a komunikacijske vještine, vještine rješavanja problema, kritičko mišljenje i pozitivan odnos prema radnoj okolini su poželjne kvalitete u svakoj djelatnosti, a osobito u javnoj službi kada je percepcija građana o službama često loša.

Soft skills su zapravo ono što nas čini uspješnima u svom poslu jer uključuju cijeli niz vještina koje određuju naš odnos prema poslu, odnos među kolegama, a na koncu i odnos prema građanima zbog kojih smo tu. Mi smo ogledalo Grada i zbog toga je ovaj projekt važan jer ćemo njime steći dodatna znanja za kvalitetniju uslugu građanima“, istaknula je Ruža Kovačević Bilić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, članica projektnog tima.

„Očekujem maksimalnu suradnju kolega na projektu koji će nam pružiti vrijedne alate za unaprjeđenje našeg posla, a to je služenje građanima“, kazao je zaključno voditelj projekta Dujo Odžak, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu grada.

Trajanje projekta je do kraja 2023. godine, ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1 181 489 eura, uz intenzitet potpore 85%. Aktivnosti koje provodi Grad Trogir financirat će se u iznosu od 152 860 eura, odnosno oko 1 150 000 kn tijekom dvije godine provedbe.