Muzej grada Trogira pridružuje se ovogodišnjoj manifestaciji dvodnevnim programom kojim će predstaviti rezultate novih, multidisciplinarnih istraživanja života i smrti antičkih Trogirana, kao i sam proces arheološkog istraživanja. Tako će se u srijedu, 15. lipnja u 19:30 u Galeriji Cate Dujšin Ribar održati tri izuzetno zanimljiva predavanja pod skupnim naslovom “Uvid u život i smrt Trogirana prije 2000 godina – rezultati novih arheoloških istraživanja”, a u petak 17. lipnja u 10:00 radionica “What is bioarchaeology and what can it tell us about ancient Tragurians?”

https://muzej-grada-trogira.hr/2022/06/10/europski-dani-arheologije-u-trogiru/