Edukacija za udruge -01.02.2022. godine (utorak) u 15:30

GRAD TROGIR
organizira

Javnu edukaciju
za sve potencijalne korisnike sredstava iz Proračuna Grada Trogira za 2022. godinu

Edukacija će se održati dana 01. veljače 2022. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici (Trg Ivana Pavla II br. 1, I. kat) s početkom u 15:30 sati.

Na edukaciji detaljno će se proučiti pravila te postupci „Javnog natječaja / Javnog poziva za financiranje Programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje od interesa za Grad Trogir za 2022. godinu“.

Svi sudionici upoznat će se s osnovama „Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“. („Narodne novine broj 26/15“) te će se prezentirati smjernice kako se što bolje i kvalitetnije prijaviti na Javni natječaj / Javni poziv Grada Trogira

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od Savjetnice za javne potrebe – Duške Guina putem telefona: 021/800-401, mobitela: 091 2800 432 ili e-maila: duska.guina@trogir.hr