e-Oglasna ploča

  • Građevinske dozvole
  • Lokacijske dozvole
  • Pojedinačni ispravni postupci
  • Pozivi za uvid u spis
  • Rješenja o utvrđivanju građevne čestice
  • Rješenje o izvedenom stanju