Dječji vrtići

Dječji vrtić "Trogir" – Trogir je ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Općine Trogir i Općine Okrug, osnovana u siječnju 1977. godine. Program rada dječjeg vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane predškolske dobi, koji se temelji na humanističko-razvojnom pristupu u skladu sa razvojnim osobinama i potrebama djece i njihovih obitelji.

Dječji vrtić Trogir

Ustanova u svom sastavu ima 20 odgojnih skupina, raspoređenih u 7 objekata, i to tri jasličke odgojne skupinu za djecu od navršene jedne do tri godine života; ostalo su dobno mješovite vrtićke odgojne skupine, koje su raspoređene prema objektima:

– U matičnom vrtiću “Maslina”, Sv. Petra 8, Trogir, je matični vrtić u okviru kojeg se realizira jaslički program, dva cjelodnevna vrtićka programa, jedan jutarnji i popodnevni poludnevni program.

– U područnom vrtiću “Vrabac”, Hrvatskih mučenika 29., Trogir, se realiziraju tri vrtićka programa, i to jedan cjelodnevni i dva poludnevna.

– U područnom vrtiću “Ribola”, Dr. Franje Tuđmana 16, Trogir, realiziraju se četiri programa u dva cjelodnevna i dva poludnevna boravka.

– U područnom vrtiću “Maslačak”, Kneza Trpimira 41, Trogir, realiziraju se četiri programa u dva cjelodnevna i dva poludnevna boravka.

– U područnom vrtiću “Sunce” Žedno, otok Čiovo, realiziraju se dva programa, u jednom cjelodnevnom i jednom poludnevnom boravku.

– Područni vrtić “More” otvoren je ove godine na Balančanama, a u njemu se realiziraju starije jasličke skupine.

– Područni vrtić „Leptirić“ u Planom realiziraju se tri programa, od čega dva cjelodnevna te još jedna posebna skupina za djecu s teškoćama, što je prva takva skupina u Trogiru.

 

Dječji vrtić Trogir – partner obitelji

U tijeku je i projekt produženog boravka “Dječji vrtić Trogir – partner obitelji” u sklopu kojega je roditeljima omogućeno fleksibilno radno vrijeme vrtića, prilagođeno njihovom radnom vremenu i obiteljskim obvezama.  Projektom se također pružaju besplatni sportski programi za svu djecu, polaznike Dječjeg vrtića „Trogir“, educiraju se djelatnici za što kvalitetnije pružanje usluga institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja, te zapošljavaju stručni suradnici, edukacijski rehabilitator i logoped koji će utvrđivati specifične potrebe djece, stvarati uvjete za uključivanje djece s teškoćama u redovne programe i provoditi individualne terapijske tretmane s djecom s teškoćama, čime se omogućava stvaranje uvjeta za inkluzivni odgoj za djecu s teškoćama u razvoju.