Deponij Vučje brdo nakon prve faze sanacije (svibanj 2020.)

Dovršena je prva faza sanacije trogirskog odlagališta otpada “Vučje brdo”. Radovi su započeli u prosincu 2019., a dovršeni su u svibnju 2020., prije ugovorenog roka. Oslobođen je prostor za nove količine otpada čime je zadovoljeno trenutno opterećenje deponija za naredne četiri godine. Novim odlagališnim plohama tlo je zaštićeno od direktnog kontakta s otpadom. Napravljeni su i plinski zdenci koji će skupljati plinove koji nastaju na deponiju. Uskoro slijedi i druga faza sanacije koja će biti dovršena do kraja godine. Sanacija “Vučjeg brda” bila je nužna dok se ne izgradi regionalni centar za odlaganje otpada.