Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Grad Trogir je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Trogir razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Savjetovanja.

 

 

Arhiva

  • Izvješća Strelica
  • Prethodna savjetovanja Strelica
Combined Shape Combined Shape Prethodno savjetovanje za predmet nabave ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK 5 stavki
Combined Shape Combined Shape Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave modernizacija javne rasvjete na području grada Trogira 5 stavki
Combined Shape Combined Shape Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave IZGRADNJA REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA 5 stavki
Combined Shape Combined Shape Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave Izvođenje radova rekonstrukcije nedovršene građevine za potrebe Dječjeg vrtića Plano 5 stavki