ZAKONSKI OKVIR

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

ZELENI TELEFON

444 - 571
Opažanja - Pritužbe - Sugestije o stanju okoliša u vašoj sredini

KORISNE INFORMACIJE

Ovlašteni koncesionari za pojedine vrste otpada:

Opširnije:KORISNE...

Dodatne informacije