Upute o kompostiranju i postupanju s otpadom

UPUTA ZA POSTUPANJE S OTPADOM TROGIR HOLDINGA

http://tgholding.hr/pdf/obavijesti/POSTUPANJESOTPADOMTH.pdf

UPUTE O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKE USLUGE KOJI KOMPOSTIRA BIOOTPAD

*Zašto kompostirati naučite iz letka kojeg je Grad Trogir pripremio ovdje

*Recept za kompost možete preuzeti ovdje

Dodatne informacije