Inventarizacija poljoprivrednih površina u ornitološko-ihtiološkom posebnom rezervatu“Pantan“

Služba za zaštitu okoliša grada Trogira u suradnji sa Javnom ustanovom za očuvanje zaštićenih područja SDŽ i Poljoprivrednom savjetodavnom službom SDŽ poziva sve zainteresirane na prezentaciju pod nazivom :

„Inventarizacija poljoprivrednih površina u ornitološko-ihtiološkom posebnom rezervatu"Pantan" te načini i mogućnosti zaštite u ekološkoj proizvodnji voća i povrća, uz pregled mjera rurarnog razvoja predviđenih planom 2016-2020 .g. za sve zainteresirane proizvođače"

Prezentacija će se održati 16.12. u gradskoj vijećnici sa početkom u 11.00 h.

Što moramo znati o Pantanu?

Područje Pantana zaštićeno je 2000.g. u kateoriji ornitološko-ihtiološkog rezervata prema Zakonu o zaštiti prirode(N.N.80/13)
Uredbom o ekološkoj mreži RH (N.N.124/13)Pantan je uvršten na popis NATURA 2000,
područja značajnih za vrste i staništa od međunarodnog značaja nakon ulaska RH u EU.

Na jednom dijelu zaštićenog područja Pantan odvija se poljoprivredna djelatnost stoga se nastoji educirati sve korisnike poljoprivrednih zemljišta o njegovom značaju i važnosti pravilnog odabira mjera zaštite uzgajanih kultura koje bi bile primjerene ekološkoj proizvodnji .

Dodatne informacije