KORISNE INFORMACIJE

Ovlašteni koncesionari za pojedine vrste otpada:

 1. Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja (EE otpad) ukupne mase veće od 30 kg, za cijelo područje Republike Hrvatske:
  • FLORA VTC d.o.o. (od 8 do 16 sati)
bespl. br. telefona 0800 444 110
SMS: 098 444 110
Vukovarska 5 
33 000 Virovitica 

EE otpad (veliki i mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike i oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati, igračke, športska oprema, medicinski uređaji, instrumenti za nadzor i upravljanje te samoposlužni aparati) može se osobno predati i u sabirni centar:

  • TEHNOMOBIL - obrt Split
bespl. br. tel. 0800 444 110
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Cesta Franje Tuđmana 197 (radno vrijeme: pon – pet. od 8 – 15 sati, sub. 8 – 12 sati)
Kaštel Sućurac (tvornica Adriachem)
 1. Za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada (rabljenih motornih ulja, ostataka goriva, uljnih filtera, zauljenih krpa, istrošenih olovnih baterija, tehnoloških masti i muljeva, krutog zauljenog otpada, istrošenih jestivih ulja, zauljenih voda s brodova, otpadnih kemikalija):
  • CIAN d.o.o.
br. tel. 021/ 540-194 (sanitarna zaštita)
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Varaždinska 51
 
021/ 540-192 (zaštita okoliša)
fax: 021/ 540 199
21 000 Split 

Bez naknade: olovne i dr. baterije (akumulatori) florescentne cijevi, građevni otpad koji sadrži azbest i elektronička i elektro oprema

Uz naknadu: ambalaža onečišćena opasnim tvarima i zauljena ambalaža i boje i lakovi, kemikalije, preparati otpadne boje i ljepila i stari lijekovi i toplomjeri

 1. Za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada (kućno smeće i krupni otpad):
  • Trogir Holding d.o.o
tel: 021 798 573
Put Muline 2
21 220 Trogir
 1. Za sakupljanje ambalažnog otpada (stari papir, PET, staklo):
  • UNIJA PAPIR d.d. Zagreb 
tel. 01 618 4729
fax: 01/ 6184725
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radnička cesta 22  
10 000 Zagreb
 1. Za prikupljanje i odvoz bio mase, starog papira i glomaznog otpada
  • Trogir Holding d.o.o
tel: 021 798 573
Put Muline 2
21 220 Trogir

Dodatne informacije