SAVJESNO POSTUPANJE S OTPADOM

"Za čisti Trogir dostojan njegove ljepote"

"Sakupimo , razvrstajmo, odložimo" kampanja je Grada Trogira i "Trogir Holding"-a d.o.o. čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog sakupljanja otpada. Kampanja se provodi u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji obavezuje jedinice lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz gospodarenje otpadom.

- Tijekom 2015. Grad Trogir je započeo sa aktivnostima koje se odnose na infrastrukturu nužnu za ostvarivanje pomaka u smislu odvajanja otpada:

 • Formiran je 21 zelenih otoka s (lokacije otoka možete potražiti u Katastru zelenih otoka Trogira)

Što je otpad, a što smeće ?

Otpad su tvari i predmeti koje planiramo odbaciti jer nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.
Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće koje je vrlo teško i samo djelomično moguće reciklirati uz visoke troškove.

Jedna osoba dnevno proizvede do 1,50 kg komunalnog otpada čija razgradnja traje dugo:

  • Kora naranče - 2-5 tjedana
  • Ostaci jabuke -3 -6 mjeseci
  • Papirnata maramica - 3 mjeseca
  • Novine - 3-12 mjeseci
  • Šibice - 6 mjeseci
  • Cigarete s filterom - 1-2 godine
  • Žvakaća guma - 5 godina
  • Limenka - 10-100 godina
  • Sintetički materijali - 500 godina
  • Plastične ambalaže - 1000 godina
  • Staklo - 4000 godina
  • Stiropor – nikada

Prema svojstvima otpad se dijeli na:

  • Neopasni otpad
  • Inertni otpad – otpad koji ne podliježe fizikalnim, kemijskim i biološkim promjenama
  • Opasni otpad – predstavlja veliku opasnost za okoliš. To su predmeti koji u sebi sadrže bar jedno od navedenih svojstava: zapaljivost, eksplozivnost, reaktivnost, toksičnost nadražljivost, mutagenost, infektivnost, svojstvo nagrizanja, svojstvo otpuštanja otrovnih plinova pri kemijskoj ili biološkoj razgradnji...

Svakodnevno u kućanstvima koristimo predmete koji se pri odlaganju klasificiraju kao opasni otpad (baterije, sprejevi ulja, boje, pesticidi, boce pod tlakom...). Iako opasni otpad čini mali dio komunalnog otpada, kada se pomiješa s ostalim otpadom može doći do kontaminacije te tako nastati veća količina opasnog otpada.

Kako i zašto pravilno postupati s otpadom

Zašto se inzistira na gospodarenju otpadom?
Znate li da čak 80% proizvoda koristimo jednom i bacimo? Na taj način bacamo svoj novac, vrijedne i nenadoknadive resurse i smanjujemo kvalitetu vlastitih života.

Cjelovitim gospodarenjem otpadom otpad nakon jednokratne upotrebe ne završava na odlagalištu, već dobiva nove vrijednosti.

Dugoročno gospodarenje otpadom pozitivno se odražava na:

  • gospodarstvo
  • nova radna mjesta
  • gospodarenje sirovinama i resursima
  • financije svakog kućanstva
  • proizvodnju i uštedu energije
  • kvalitetu života

Što svatko od nas može napraviti

 1. Smanjiti količinu otpada !!! 

Pokušajte smanjiti količinu otpada na njegovom izvoru - u našim kućanstvima. Promislite o stvarima koje se kupuju, koristite proizvode koji se mogu reciklirati, pokušajte smanjiti broj ambalaže ili koristiti povratnu ambalažu.

 1. Ponovo upotrijebiti !!!

Prije odbacivanja otpada razmislite može li se ponovno iskoristiti.

 1. Razdvojiti i reciklirati !!!

Razvrstavanjem otpada na samom mjestu njegovog nastanka omogućuje se bolje recikliranje, obrada i odlaganje.

 1. Odložiti !!!

Ako ne postoje druge alternative, otpad se odlaže na predviđena mjesta

Kako odvajati ?

U SPREMNIK ZA PAPIR

DA - novine, papir, prospekti, vrećice od papira,kartonska i papirnata ambalaža
NE - tetrapak ambalaža, zauljeni papir, plastificirani papir, metalizirani papir fotografije

U SPREMNIK ZA STAKLO

DA - boce i staklenke bez zatvarača i čepova
NE - automobilsko staklo, medicinsko staklo, žarulje, ambalaže jakih kemikalija, kristal, ogledala

U SPREMNIK ZA PLASTIKU

DA - vrećice, plastične boce, plastični tanjuri i čaše, sva plastična ambalaža
NE – ambalaže jakih kemikalija i zapaljivih tvari, ambalaža boja i lakova

GLOMAZNI OTPAD

DA -otpad iz kućanstva koji se zbog volumena ne mogu odložiti u vreće ili kante.
NE - EE otpad, građevinski materijal, auto gume i otpad iz vrta

Na području grada Trogira planirano je postavljanje 21 zelenog otoka.

Za sada možete pronaći spremnike za odlaganje papira, plastike i miješanog otpada na 10 lokacija u gradu. Organizacija preostalih 11 lokacija je u tijeku.

Dodatne informacije