URBANISTIČKI PLAN

  • Ispis

 

 

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA ARBANIJA (30.03.2018.)

 

 

URBANISTIČKI  PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE POS 3 (UPU10)

 
  
Tekstualni dio - Službeni glasnik Grada Trogira br. 09/09
 
 
pdf_button1.Korištenje i namjena površina pdf_button2a.Prometna i ulična mreža
pdf_button2b.Telekomunikacijski sustav pdf_button2c.Vodnogospodarski sustav
pdf_button2d.Energetski sustav pdf_button3a.Uvjeti korištenja
pdf_button3b.Uvjeti korištenja uređenja pdf_button4.Načini i uvjeti gradnje
 
 
 

URBANISTIČKI PLAN  PLAN UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE SVETI KRIŽ (UPU17)

 

Tekstualni dio - Službeni glasnik Grada Trogira br 11/09

 

pdf_button1.Korištenje i namjena površina pdf_button2a.Prometna i ulična mreža
pdf_button2b.Telekomunikacijski sustav pdf_button2c.Vodnogospodarski sustav
pdf_button2d.Energetski sustav pdf_button3a.Uvjeti korištenja
pdf_button4.Načini i uvjeti gradnje  
 

URBANISTIČKI PLAN  PLAN UREĐENJA NASELJA MASTRINKA I (UPU 6.1)

 

Tekstualni dio - Službeni glasnik Grada Trogira br 3/10

Odredbe urbanističkog plana naselja Mastrinka I

 

pdf_button1.Korištenje i namjena površina pdf_button2.1.Prometna i ulična mreža
pdf_button2.2.Energetski sustav pdf_button2.3.Telekomunikacijski sustav
pdf_button2.4.Vodnogospodarski sustav pdf_button3.Uvjeti korištenja
pdf_button4.Načini i uvjeti gradnje  
 

DETALJNI PLAN UREĐENJA "BRIGI-LOKVICE" (DPU 5)

 

Tekstualni dio - Službeni glasnik Grada Trogira br 3/10

Izmjene i dopune plana - Službeni glasnik Grada Trogira br. 05/13

 

pdf_button1. Korištenje i namjena površina pdf_button2.1. Prometna i ulična mreža
pdf_button2.2. Energetski sustav pdf_button2.3. Telekomunikacijski sustav
pdf_button2.4. Vodnogospodarski sustav pdf_button3.UVJETI KORISTENJA
pdf_button4. Načini i uvjeti gradnje pdf_button4.1. Plan parcelacije
 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE POS 2 (UPU15)

 

Tekstualni dio - Službeni glasnik Grada Trogira br 12/10

 

pdf_button1. Korištenje i namjena površina pdf_button2.1. Prometna i ulična mreža
pdf_button2.2. Telekomunikacijski sustav pdf_button2.3. Energetski sustav
pdf_button2.4. Vodnogospodarski sustav pdf_button4. Načini i uvjeti gradnje
   
 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA PLANO (UPU 18)

 

Tekstualni dio - Službeni glasnik Grada Trogira br 11/10

 

DWF1. Korištenje i namjena površina DWF2.2. Elektroenergetska mreža
DWF2.3. Telekomunikacijski sustav DWF2.4. Vodnogospodarski sustav
DWF2.5. Kanalizacijska mreža DWF3.UVJETI KORISTENJA
DWF4. Načini i uvjeti gradnje DWF2.1. Prometna mreža
 

DETALJNI PLAN UREĐENJA I FAZE OBALE OD MADIRACINOG MULA DO DUHANKE (DPU 4)

 

Tekstualni dio - Službeni glasnik Grada Trogira br 3/12

 

pdf_buttonObrazloženje

pdf_buttonOdredbe

 

pdf_button1.Korištenje i namjena površina pdf_button2a Telekomunikacijska mreža
pdf_button2b Vodoopskrba pdf_button2c Kanalizacijska mreža
pdf_button3 Uvjeti korištenja pdf_button4. Uvjeti gradnje
pdf_button4a Plan parcelacije  
 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PROIZVODNE ZONE "PLANO 3" (Pr 2) (UPU 7)

 

Tekstualni dio - Službeni glasnik Grada Trogira br 3/12

 

pdf_button0. Postojeće stanje pdf_button1. Korištenje i namjena površina
pdf_button2.2. Elektroenergetska mreža pdf_button2.3. Telekomunikacijski sustav
pdf_button2.4. Vodnogospodarski sustav pdf_button2.5. Kanalizacijska mreža
pdf_button3.UVJETI KORISTENJA pdf_button4. Načini i uvjeti gradnje