Upravni odjel za financije i javnu nabavu

  • Proračun Grada Trogira za 2017 (Službeni glasnik Grada Trogira" br. 9/16)
  • Proračun Grada Trogira za 2016 (Službeni glasnik Grada Trogira" br. 13/15)
  • Proračun Grada Trogira za 2015 ("Službeni glasnik Grada Trogira" br. 10/14)

Dodatne informacije