Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete ovisno o vrsti zahvata u prostoru

 

Dodatne informacije