JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA ŽEDNO

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA  UREĐENJA NASELJA ŽEDNO

Prijedlog plana za javnu raspravu

Dodatne informacije