JAVNA NABAVA

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koja su potrebna javnim tijelima (državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama) budući da tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ciljevi provođenja javne nabave obuhvaćaju jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, tržišno natjecanje i održiv gospodarski rast te jedinstvenu pravnu zaštitu sudionicima procesa nabave.

PROFIL GRADA TROGIRA

Podaci o Naručitelju:

GRAD TROGIR
Trg Ivana Pavla II br.1/II
Trogir
21220
 
MB:2545004
OIB:84400309496

Telefon:021/800- 427

Glavna adresa Naručitelja (URL): www.trogir.hr

Na zahtjev natjecatelja, koji se natječu za poslove nabave javnih radova, roba i usluga, Grad Trogir odnosno nadležni Upravni odjel u dijelu svojih poslova i  odgovornosti može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim Ugovorima .

Temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) na zahtjev izvođača radova ili dobavljača roba i usluga, nadležni Upravni odjel u dijelu svojih poslova i odgovornosti, može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim ugovorima. Potvrda se izdaje u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora. 

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima sadržava sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište ugovornih strana,
  2. predmet ugovora,
  3. vrijednost ugovora,
  4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
  5. navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Natjecatelji koji su radili za Grad Trogir obrazac Potvrde mogu popuniti i dostaviti u Grad Trogir odnosno nadležni Upravni odjel na ovjeru putem pisarnice, e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ;  tel. 021/800-427 ili putem telefaksa broj: 021/800-408.

 

POSTUPCI NABAVE ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Grad Trogir provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave i Pravilniku o izmjeni i dopuni pravilnika o provedbi postupaka nabave ispod zakonskog praga.

Nabava Grada Trogira ispod zakonskog praga

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE GRADA TROGIRA

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna , odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna objavljuje se u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Za pretraživanje oglasa javne nabave Grada Trogira u Elektroničkom oglasniku RH u lijevom izborniku kliknite na "Tražilica objava – Jednostavna" i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Grad Trogir.

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017.g.

Više

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016.g.

Više

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16) Grad Trogir objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Više

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 80. stavcima 1. i 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16) Grad Trogir kao javni naručitelj objavljuje gospodarske subjekte sa kojima su predstavnici naručitelja – zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa, dok za gradonačelnika takvi gospodarski subjekti ne postoje.

 Više

Dodatne informacije