Trgovačka društva u vlasništvu grada

TROGIR HOLDING d.o.o.
Predsjednik Uprave: Božidar Miše, struč.spec.oec
Put Mulina 2
tel.: +385 (0)21 798-567
fax: +385 (0)21 798-593
 
 
Dobrić d.o.o. za odvoz kućnog smeća, crpljenje septičkih jama,održavanja javnih površina
Uprava: Božidar Miše, struč.spec.oec
Plano bb
tel.: +385 (0)21 884-606, 882-111

Dodatne informacije