Informiranje i nepravilnosti

Službenik za informiranje Gordana Hrabar, mag.iur (00385) 021 800 423 Trogir Hrvatska
Osoba zadužena za nepravilnosti Mirela Babić, mag.oec., univ. spec. oec. (00385) 021 800 427 Trogir Hrvatska

Dodatne informacije