Mandat od 2017. do 2021.

  • Ispis

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira - sažetci