Točke dnevnog reda

 • Ispis
 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.g.

  1. Izviještaj o I.preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2017.

  2. Izviještaj o II.preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2017.

  3. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017.

 2. Prijedlog zaključka o prihvatu ponude za zakup poslovnog prostora na adresi Trg I. Pavla II br. 1

 3. Prijedlog zaključka o obnavljanju zakupa poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 4 u Trogiru sa zakupnikom Ivanom Kojundžić

 4. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Trogira

 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s Trenton d.o.o.

 6. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za imenovanja ravnatelja Gradske knjižnice Trogir

 7. Prijedlog Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

 8. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Trogira

 9. Izviješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2017.g.

 10. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Trogira

 11. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Trogira

 12. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Trogira

 13. Prijedlog Odluke o donošenju procjene i plana zaštite od požara

 14. Prijedlog Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe

 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenta osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Dopuna dnevnog reda - 20.07.2018.)