Točke dnevnog reda

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.g.

  1. Izviještaj o I.preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2017.

  2. Izviještaj o II.preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2017.

  3. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017.

 2. Prijedlog zaključka o prihvatu ponude za zakup poslovnog prostora na adresi Trg I. Pavla II br. 1

 3. Prijedlog zaključka o obnavljanju zakupa poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 4 u Trogiru sa zakupnikom Ivanom Kojundžić

 4. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Trogira

 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s Trenton d.o.o.

 6. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za imenovanja ravnatelja Gradske knjižnice Trogir

 7. Prijedlog Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

 8. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Trogira

 9. Izviješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2017.g.

 10. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Trogira

 11. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Trogira

 12. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Trogira

 13. Prijedlog Odluke o donošenju procjene i plana zaštite od požara

 14. Prijedlog Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe

 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenta osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Dopuna dnevnog reda - 20.07.2018.)

Točke dnevnog reda

 1. Prijedlog I. Izmijena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2018.g.

  1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018.

  2. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018.

  3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018.

  4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018.

  5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018.

  6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018.

  7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018.

 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Trogira za 2018.-2020.

 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu DOBRIĆ d.o.o. za davanje nekretnina u zalog Ministarstvu financija – Poreznoj upravi u svrhu reprograma poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Trogira

 5. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na temelju pisanog ugovora

 6. Prijedlog Odluke o ukidanju koncesije za pružanje javne usluge pražnjenja i odvoda otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Trogira

 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

 9. Prijedlog Zaključka o zakupu javne površine na adresi Obala bana Berislavića i Ulici blaženog Augustina Kažotića

 10. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Trogir"

 13. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01.VII. - 31.XII. 2017.g.

Javnost rada

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća ,ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.
O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava u pravilu objavom poziva dnevnog reda sa prijedlozima akata za raspravu, na web stranicama Grada Trogira. Svi akti doneseni na sjednici Gradskog vijeća objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Trogira". O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Mandat od 2017. do 2021.

Sjednice Gradskog vijeća - mandat od 2017. do 2021.

 

26. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 24. 06. 2020.

25. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 09. 04. 2020.

24. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 13. 03. 2020.

23. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 16. 12. 2019.

Svečana sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 13. 11. 2019.

22. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 07. 11. 2019. 

21. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 01. 10. 2019. 

20. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 26. 07. 2019. 

19. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 03. 06. 2019.

18. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 21. 03. 2019.

17. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 30. 01. 2019.

16. tematska sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 27. 12. 2018.

15. tematska sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 28. 11. 2018.

Svečana sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 13. 11. 2018.

14. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 09. 11. 2018.

13. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 4. 09. 2018.

12. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 27. 07. 2018.

11. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 18. 05. 2018. - Prvi dio

11. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 18. 05. 2018. - Drugi dio

Tematska sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 06. 04. 2018.

9. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 28. 03. 2018.

8. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 12. 02. 2018.

7. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 27. 12. 2017.

6. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 14. 12. 2017.

5. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 20. 11. 2017.

Svečana sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 13. 11. 2017.

4. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 08. 11. 2017.

3. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 20. 09. 2017.

2. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 13. 09. 2017.

Ponovljena konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 11.08.2017.

Ponovljena konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 18.07.2017.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 20.06.2017.

 

Sjednice Gradskog vijeća - mandat od 2013. do 2017.

26. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 11.04.2017.

25. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 7.03.2017.

24. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 8.12.2016.

23. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 28.11.2016.

Svečana sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 11.11.2016.

22. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 8.11.2016.

21. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 20.10.2016.

20. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 29.08.2016.

19. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 10.06.2016.

18. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 11.03.2016.

17. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 15.12.2015.

16. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 11.11.2015.

15. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 11.09.2015.

14. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 15.06.2015. 

13. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 17.03.2015.

12. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 18.12.2014.

11. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 30.10.2014.

10. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 8.08.2014.

9. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 12.07.2014.

8. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 12.05.2014.

7. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 17.04.2014.

6. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 17.03.2014.

5. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 18.12.2013.

4. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 12.11.2013.

3. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 4.10.2013.

2. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 30.07.2013.

Ponovljena konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 12.07.2013.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Trogira - 17.06.2013.

 

Mandat od 2017. do 2021.

Mandat od 2013. do 2017.

Mandat od 2009. do 2013.

 

Dodatne informacije