18. sjednica - doneseni akti

 1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.
 2. I. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.
 3. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini u Gradu Trogiru
 4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu
 5. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu
 6. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu
 7. I. izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu
 8. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2019. godinu
 10. Odluka o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 11. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir"
 12. Odluka o produljenju važenja Revizije programa ukupnog razvoja Grada Trogira
 13. Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Grada Trogira 2020. – 2027.
 14. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira u 2018. godini
 15. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2019.godinu
 16. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira za 2019.godinu
 17. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira u 2019. godini
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina
 19. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije javnih površina na području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora
 20. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje vršiteljice dužnosti ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta "Trogir" Trogir
 21. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g.
 22. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika
 23. Odluka o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
 24. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.g.
 25. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Trogira

Dodatne informacije