14. sjednica - doneseni akti

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu
 2. II. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018
 3. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Gradu Trogiru
 4. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018. godinu
 5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018. godinu
 6. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018. godinu
 7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018. godinu
 8. II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018. godinu
 9. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2018.-2020. godine
 10. Zaključak o odobravanju I. izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2018.g.
 11. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2018. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite grada Trogira za 2019. godinu
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira
 13. Suglasnost na Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave vatrogasnih vozila
 14. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 15. Odluka o komunalnoj naknadi
 16. Odluka o komunalnom doprinosu
 17. Proračun Grada Trogira za 2019.g.
 18. Projekcija Proračuna Grada Trogira za 2020-2021.g.
 19. Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.
 20. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.
 21. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019.
 22. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019.
 23. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019.
 24. Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019.
 25. Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019.
 26. Plan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021.g.
 27. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2019.g.
 28. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g.
 29. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Plano (UPU 18)
 30. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2018.g.
 31. Zaključak o davanje o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Anne Ludvigsen Rønning i Jon Erik Rønning
 32. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za razdoblje I.-VI.2018.g.
 33. I. Izmjene i dopune Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2018.g.
 34. Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2019.g.

Dodatne informacije