Broj 5/2020

pdf_button Službeni glasnik broj 5 (ožujak, 2020. god.) 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 1. I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2020.g. .....3

  1. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2020. .....60

  2. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini u Gradu Trogiru .....62

  3. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2020. godinu .....63

  4. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2020. godinu .....65

  5. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2020. godinu 66

  6. I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2020. godinu .....67

  7. I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2020.-2022. godine .....67

 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Trogira .....83

 3. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. .....83

 4. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira .....83

 5. Srednjoročni (trogodišni) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022.godine .....92

 6. Plan davanja koncesija za 2020. godini .....92

 7. Odluka o komunalnom redu .....93

 8. Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica .....123

 9. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira .....124

 10. Poslovnička Odluko o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira .....125

 11. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira .....126

 12. Izviješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira u 2019. .....126

 13. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za razdoblje od 2020.-2021.g .....126

 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Trogiru .....130

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 1. Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Trogir" .....131

 2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj / javni poziv za financiranje programa / projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje od interesa za Grad Trogir za 2020. godinu .....132

 3. Odluka o davanju ovlaštenja Viktoru Novak zamjeniku gradonačelnika Grada Trogira za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme odsutnosti i spriječenosti dana 06. ožujka 2020.g. .....137

MJESNI ODBOR PLANO

 1. Odluku o određivanju Dana mjesnog odbora Plano .....137

Dodatne informacije