Broj 29/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 29 (prosinac, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. .......3

  1. III. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. god. .......74

  2. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini u Gradu Trogiru. .......77

  3. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu. .......79

  4. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu. .......80

  5. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu. .......82

  6. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine. .......83

 2. Odluka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano. .......107

 3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Brigi Lokvice (DPU 5) .......108

 4. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira. .......110

 5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020.- 2023.g. .......114

 6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu. .......118

 7. Zaključak o odobravanju I. Izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. .......118

 8. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Trogira. .......119

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 1. Odluka o davanju ovlaštenja Viktoru Novak. .......119

 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Trogira i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera. .......120

 3. Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Trogira za 2020. Godinu. .......120

 4. Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. .......121

 5. Specijalna punomoć Danijelu Kukoć za 108. Skupštinu „Vodovod i kanalizacija" Split .......132

 6. Odluku o davanju ovlaštenja Viktoru Novak. .......132

GRAD TROGIR
SAVJET MLADIH

 1. I. Izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2019. godinu .......133

Dodatne informacije