Broj 28/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 28 (prosinac, 2019. god.)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

  1. Zaključak o povjeravanju potpisivanja ugovora sa Turističkom zajednicom Grada Trogira. ..... 2
  2. Zaključak o povjeravanju potpisivanja ugovora sa Turističkom zajednicom Grada Trogira. ..... 2
  3. XI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. ..... 2
  4. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2019.g. ..... 33

Dodatne informacije