Broj 25/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 25 (studeni, 2019. god.)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2019. godinu. .....2

 2. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2019. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite grada Trogira za 2020. godinu. .....2

 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „SPORTSKI OBJEKTI TROGIR". .....8

 4. Odluka o povjeravanju ovlaštenja Gradu Trogiru za davanje koncesija na pomorskom dobru. .....8

 5. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16) .....8

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 1. X. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. .....9

 2. Odluka o dodjeli Medalje Grada Trogira. .....48

 3. Odluka o dodjeli Medalje Grada Trogira. .....48

 4. Odluka o dodjeli Medalje Grada Trogira. .....48

 5. Plan savjetovanja sa javnošću Grada Trogira za 2019.g. .....49

 6. Izmijena Plana savjetovanja sa javnošću za 2019.g. Grada Trogira. .....50

Dodatne informacije