Broj 24/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 24 (studeni, 2019. god.)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 1. Proračun Grada Trogira za 2020. godinu i Projekcije Proračuna Grada Trogira za 2021. i 2022. godinu. .....2
 1. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2020. .....176
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Trogira u 2020. godini. .....185
 3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2020. godinu. .....191
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2020. godinu. .....195
 5. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2020. godinu .....197
 6. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2020. godinu. .....200
 7. Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2020. godinu. .....203
 8. Plan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2020.-2022. godine. .....205
 9. Odluka o načinu korištenja viška prihoda u 2020. g. .....218
 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2020. godinu. .....218

Dodatne informacije