Broj 21/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 21 (listopad, 2019. god.)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 1. Rješenje o izboru prve potpredsjednice Gradskog vijeća. ........3

 2. Rješenje o izmijeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe. ........3

 3. Rješenje o izmijeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje. ........3

 4. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. ........4

  1. II. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. ........72

  2. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u 2019. godini ........74

  3. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu. ........76

  4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu. ........79

  5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu. ........81

  6. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu ........83

  7. II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu. ........83

  8. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine. ........84

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu. ........112

 6. Odluka o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom". ........169

 7. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir". ........169

 8. Zaključak o prihvaćanju izviješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu sanacije tvrtke DOBRIĆ d.o.o. ........169

 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 01. Siječnja 2019. – 30. Lipnja 2019.godine ........170

 10. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2020.g. ........170

 11. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020. godine. ........170

 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira. ........172

GRAD TROGIR
SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA
 1. Program rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2020. godinu. ........172
GRADA TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Odluku o naknadi za rad predsjednika i članova upravnog vijeća JVP Grada Trogira. ........174

Dodatne informacije