Broj 20/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 20 (rujan, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

  1. VII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. .....2
  2. Specijalna punomoć Frani Žižak za 101. Skupštinu Promet d.o.o. Split .....30
  3. Specijalna punomoć Frani Žižak za 102. Skupštinu Promet d.o.o. Split .....31
  4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu cjenika Trogir Holdinga d.o.o. .....31

Dodatne informacije