Broj 12/2019

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 12 (travanj, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira............... 2
  2. IV. Izmjenu i dopunu Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. ........... 2

IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

  1. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Grada Trogira .................. 28