Broj 11/2019

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (travanj, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave Grada Trogira ........2