Broj 10/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (travanj, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Trogira ........2
  2. Zaključak o pozicijama i visini zakupnine za postavljanje štandova, info pultova i drugih pokretnih naprava za vrijeme trajanja turističke sezone 2019. godine ........2

 

 

 

Dodatne informacije