Broj 9/2019

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (travanj, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Trogira ........2
  2. Odluka o davanju ovlaštenja Ruži Kovačević Bilić zamjenice gradonačelnika Grada Trogira za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 02. do 04.travnja 2019.g. ........2
  3. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ........2
  4. III. Izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2019. ........7

 

 

Dodatne informacije