Broj 18/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 18 (prosinac, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. X. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018..............2
  2. XI. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018..............19
  3. Plana nabave roba, radova i usluga za 2019..............36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije