Broj 14/2018

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 14 (listopad, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave Grada Trogira.............2
  2. Plan prijma u službu Grada Trogira za 2018. g...............2