Broj 13/2018

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 13 (listopad, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na Skupštini društva „PROMET“ d.o.o., Split.............2
  2. VIII. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018...............2
  3. IX. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018..............20
  4. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira odgovornog za prosljeđivanje potrebnih podataka i komunikaciju sa osobama iz stručnog povjerenstva Splitsko-dalmatinske županije zaduženog za provođenje postupka zajedničke javne nabave.............39