Broj 10/2018

 • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (srpanj, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2017. godinu.............2
 2. Zaključak o prihvatu ponude za zakup poslovnog prostora na adresi Trg Ivana Pavla II br. 1..............36
 3. Zaključak o obnavljanju zakupa poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 4 u Trogiru sa zakupnikom Ivanom Kojundžić.............37
 4. Odluku o javnim priznanjima Grada Trogira.............37
 5. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s Trenton d.o.o..............41
 6. Zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Trogir.............43
 7. Odluku o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.............43
 8. Odluku o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trogira..............43
 9. Zaključak o primanju na znanje Izviješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2017.g..............44
 10. Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Trogira.............44
 11. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Trogira.............45
 12. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Trogira.............46
 13. Odluku o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.............46
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Izmjenu Plana savjetovanja sa javnošću za 2018. g. Grada Trogira.............47
 2. Odluku o subvencioniranju povlaštenog prijevoza učenika, studenata i umirovljenika.............47
 3. Odluka o utvrđivanju stimulativne otpremnine.............49
 4. Zaključak o visini naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.............50
 5. Odluku o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom.............50