Broj 9/2018

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (lipanj, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova projektnog tima u Integrirani razvojni program „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“ ............2
  2. Odluka o promjeni postotka rada imenovanih članova Projektnog tima na projektu „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“ ............4
  3. Odluka o davanju ovlaštenja Viktoru Novak zamjeniku gradonačelnika Grada Trogira za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 26. do 29. lipnja 2018.g.............6
  4. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na Skupštini društva „PROMET“ d.o.o., Split............7
  5. Dopuna Pravilnika o radu gradske uprave Grada Trogira............7
  6. VI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018.............8