Broj 8/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 8 (lipanj, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Zaključak o povjeravanju potpisivanja ugovora sa Turističkom zajednicom Grada Trogira............2
  2. Plan savjetovanja sa javnošću za 2018. g. Grada Trogira.............2
  3. Zaključak o davanju prijedloga Skupštini Zračne luke Split d.o.o. Split o izboru člana Društva Grada Trogira u Nadzorni odbor Zračne luke Split d.o.o. Split............3
  4. Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika............4
  5. II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018............5
  6. III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018.............21
  7. IV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018.............34
  8. V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018.............49

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije