Broj 15/2017

 • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 15 (prosinac, 2017. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Proračun Grada Trogira za 2018.g.i Projekcije Proračuna Grada Trogira za 2019.-2020.g...........1
 2. Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018...........8
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018...........12
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018...........17
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018...........23
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018...........26
 7. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018...........29
 8. Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018...........33
 9. Plan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2018.-2020.g...........35
 10. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2018.g...........57
 11. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2018.g...........66
 12. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2017.godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2018...........67
SAVJET MLADIH
 1. Program rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2018.g...........72