Broj 13/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 13 (prosinac, 2017. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ Trogir............1
  2. Izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga za 2017.g............1
  3. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na Skupštini društva „PROMET“ d.o.o. Split na 94. sjednici Skupštine............28
  4. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na Skupštini društva „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Split na 96. sjednici Skupštine............28
  5. Odluka o radnom vremenu komunalnih i prometnih redara Grada Trogira............29

 

 

 

Dodatne informacije