Broj 12/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 12 (prosinac, 2017. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Glavnog tima za izradu „Strategije razvoja Grada Trogira 2016-2020............1
 2. Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad i odlaska s rada i izlazaka u tijeku radnog vremena službenika i namještenika Grada Trogira.............2
 3. Rješenje o izmjeni Rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira............6
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Financijski Plan razvojnih programa – Rekonstrukcija ulice Put Dragulina...........9
 2. Financijski Plan razvojnih programa – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa od rotora do trogirske zaobilaznice ...........10
 3. Financijski Plan razvojnih programa – Rekonstrukcija Š. Puovića i starog žednjanskog puta ...........11
 4. Financijski Plan razvojnih programa – Rekonstrukcija raskrižja u Mastrinci...........12
 5. Financijski Plan razvojnih programa – Nabava opreme za autobusna stajališta...........13
 6. Financijski Plan razvojnih programa – Nadstrešnice za kontejnere...........14
 7. Financijski Plan razvojnih programa – izgradnja nogostupa pješačkih i biciklističkih staza...........15
 8. Financijski Plan razvojnih programa – Sanacija obalnog zida i šetnice u parku Žudika...........16
 9. Financijski Plan razvojnih programa - Rekonstrukcija raskrižja u Miševcu...........17
 10. Financijski Plan razvojnih programa – Izgradnja autobusnog ugibališta kraj športske dvorane...........18
 11. Financijski Plan razvojnih programa – Kapitalna donacija PŠU Lokvice za izgradnju lučice Lokvice...........19
 12. Financijski Plan razvojnih programa – Nabava spremnika za mješani otpad...........20
 13. Financijski Plan razvojnih programa – Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata...........21
 14. Financijski Plan razvojnih programa – Izrada dokumenata prostornog uređenja...........22
 15. Financijski Plan razvojnih programa- Uređenje dječjeg vrtića Brigi-Lokvice...........23
 16. Financijski Plan razvojnih programa – Izrada dokumentacije za zaštitu okoliša...........24
 17. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za I-VI. 2017.g...........25

 

 

Dodatne informacije